Štýlový Ultrabook DELL XPS 17 9700

Čo všetko musia zvládnuť
odolné notebooky LENOVO
s certifikáciou MIL-STD-810

Od roku 2007 spoločnosť Lenovo používa štandardy MIL-STD 810G, aby pomohla svojim produktom dosiahnuť dokonalú rovnováhu medzi hodnotou a trvanlivosťou hneď po vybalení z krabice. MIL-STD-810 je skratka pre vojenský štandard, ktorý určuje metódy testovania odolných notebookov v rôznych podmienkach.

Štýlový Ultrabook DELL XPS 17 9700

NORMA MIL-STD-810

Aj keď je norma vyvinutá americkou armádou, MIL-STD-810 metodiku dnes používa mnoho výrobcov. Existuje niekoľko verzií  MIL-STD-810, avšak najbežnejšia a najpoužívanejšia v segmente notebookov je MIL-STD-810G. V rámci odvetvia notebookov sa na charakterizáciu odolnosti používajú tri marketingové kategórie: business rugged; fully rugged; ultra/extreme rugged. Aj keď tieto kategórie nie sú úplne definované, všeobecne sa oddeľujú počtom absolvovaných testov MIL-STD a závažnosťou testovacích parametrov. Testovanie produktov prebieha v testovacích laboratóriách, ktoré sú certifikované priamo vydavateľom štandardu.

Štýlový Ultrabook DELL XPS 17 9700

MIL-STD-810 A HODNOTENIE IPxx

Ďalšou skratkou, ktorá sa vyskytuje pri odolných notebookoch, je kód „IP65“. Označuje schopnosť udržiavať pevné látky alebo kvapaliny mimo zraniteľných vnútorných častí notebooku. Prvé číslo po „IP“ je mierou kvality ochrany pred prachom (pevnými látkami), 1 je najnižšia a 6 najvyššia. Druhé číslo ukazuje úroveň ochrany, ktorú má zariadenie pred vodou (kvapalinami), 1 je najnižšia a 8 najvyššia. Zariadenie s hodnotením IP68 má najvyššiu ochranu pred prachom a vodou a môže prežiť aj ponorenie do vody hlbšej ako 1 meter.

Notebooky vzhľadom na konštrukciu najčastejšie spĺňajú hodnotenie IP65. Normy IP sú vyvíjané Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou, takže nie sú súčasťou štandardov MIL-STD-810G. Teda to, že váš odolný notebook spĺňa štandardy MIL-STD-810, ešte neznamená, že je úplne vodotesný. Pri výbere odolného tabletu alebo notebooku skontrolujte vojenské normy a hodnotenie IP.

Štýlový Ultrabook DELL XPS 17 9700

AKÉ TESTY MUSIA "PREŽIŤ" ODOLNÉ NOTEBOOKY LENOVO ThinkPAD

MIL-STD-810G obsahuje rôzne testy na odolnosť voči tlaku, vysokej teplote, nízkej teplote, vlhkosti, plesniam, prachu, hluku, otrasom, kyslému prostrediu, dopadu z výšky, vplyvu magnetického poľa a pod. Testovaný produkt nemusí absolvovať všetkých 29 skúšok a testovaní, ale vyberá sa súbor testov, ktoré sa vykonajú na základe toho, kde je predpokladané využitie testovanej technológie. Odhodlanosť spoločnosti Lenovo neustále zlepšovať kvalitu produktu znamená prísne testovanie spoľahlivosti a životnosti. Okrem rozsiahleho interného testovania výziev v reálnom svete sú zariadenia Lenovo ThinkPad testované aj na základe dvanástich metód MIL-STD 810G a dvadsiatich postupov, aby sa preukázala ich odolnosť.

POPIS
Popis

Mechanický šok

Vysoká akcelerácia, opakované rázové impulzy viac ako 18-krát.

Popis

Vibrácie

Testované pri zapnutí i vypnutí.

Popis

Lodné vibrácie

4 - 33 Hz po dobu 2 hodín.

Popis

Vlhkosť

91–98 % relatívna vlhkosť vzduchu, pri 30–60°C.

Popis

Piesok a prach

Fúkaný kremičitý prach počas 6 hodinových cyklov a kremičitý piesok počas 90 min. cyklov.

Popis

Plesne

28 dní s bežnými zdrojmi húb.

Popis

Tlak

Testované na prevádzku na 15 000 stôp.

Popis

Slnečné žiarenie

Sedem 24-hod. cyklov simulovaného UV žiarenia.

Popis

Atmosféra

Prostredie palivových pár.

Popis

Nízka teplota

Skladovanie: -25°C po dobu 24 hodín. Prevádzka: -21°C počas 8 hodín.

Popis

Extrémna teplota

25 - 60°C počas 3 cyklov po dobu 2 hodín.

Popis

Vyoská teplota

Skladovanie: 63°C po dobu 24 hodín. Prevádzka: 43°C počas 8 hodín.